تاریخچه

Trees

شرکت فدک طرح و سیستم ( با مسئولیت محدود ) به پشتوانه ۴۰ سال تجربه و سابقه فعالیت هیئت موسس خود در مدیریت شرکتهای الکتروویژن و فدک ارتباطات صدا و تصویر با تجمیع کلیه امکانات و رویکردی جدید با هدف مشاوره – طراحی و تجهیز کامل سالنهای همایش، آمفی تاتر، سینما و کنفرانس تاسیس گردیده و با اخـذ نمایندگی کـمپانیهـای معتبر در زمینه تجهیزات صـوت و تصـویر حـرفه ای و نور تخصـصی از جمله ElectroVoice آمریکا، Dynacord آلمان، Beyerdynamic آلمان، Midas انگلیس، listen آمریکا، Sanyo ژاپن، Teclumen ایتالیا و با همکاری کارشناسان مجرب در دو بخش طراحی و اجرایی افتخار دارد توانائیهای خود را بشرح زیر ارائه نماید.