تجهیز تالار شهر کرج

تجهیز تالار شهر کرج

طراحی و اجرا : شرکت فدک طرح و سیستم
کارفرما : شهرداری کرج
ظرفیت سالن : ۱۶۰۰ نفر
عملیات انجام شده : سیستم صوت حرفه ای / سیستم ضبط و پخش تصویر / سیستم نور تخصصی