تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشکده افسری

تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشکده افسری

طراحی و اجرا : شرکت فدک طرح و سیستم
کارفرما : دانشگاه افسری امام علی(ع)
ظرفیت سالن : ۶۴۳ نفر
عملیات انجام شده : معماری داخلی و آکوستیک / سیستم صوت حرفه ای / سیستم ضبط و پخش تصویر / سیستم نور تخصصی / روشنایی عمومی