تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشکده الهیات

تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشکده الهیات

طراحی و اجرا : شرکت فدک طرح و سیستم
کارفرما : دانشکده الهیات دانشگاه تهران
ظرفیت سالن : ۲۴۰ نفر
عملیات انجام شده : معماری داخلی و آکوستیک / سیستم صوت حرفه ای / سیستم ضبط و پخش تصویر / سیستم نور تخصصیروشنایی عمومی / مبلمان