تجهیز سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های بین المللی ابوریحان

تجهیز سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های بین المللی ابوریحان

طراحی و اجرا : شرکت فدک طرح و سیستم
کارفرما : دانشگاه شهید بهشتی
ظرفیت سالن : ۶۲۱ نفر
عملیات انجام شده : سیستم صوت حرفه ای / سیستم ضبط و پخش تصویر / سیستم نور تخصصی عمومی