تجهیز سالن کنفرانس پالایشگاه نفت تندگویان

تجهیز سالن کنفرانس پالایشگاه نفت تندگویان

طراحی و اجرا : شرکت فدک طرح و سیستم
کارفرما : پالایشگاه نفت تندگویان
ظرفیت سالن : ۵۹ نفر ( ۵۸ نفر شرکت کننده و ۱  نفر ریاست جلسه)
عملیات اجرا شده : تجهیزات دکوراسیون و مبلمان / تجهیزات صوت و تصویر و نور تخصصی / تجهیزات سیستم کنفرانس حرفه ای مجهز به ترجمه همزمان و اتو ترکینگ