تجهیز سینما و تالارها

برخی از پروژه های اخیر (تجهیز سینما و تالارها)  که بصورت ۰ تا ۱۰۰ توسط شرکت فدک طرح و سیستم تجهیز شده است :

تجهیز تالار و سالن جلسات

تجهیز نمازخانه کاخ دادگستری

تجهیز تالار شهر کرج