چارت سازمانی

 

stock-illustration-53687354-management-iconfinaly

چارت سازمانی شرکت فدک طرح و سیستم به شرح بالا می باشد