رونمایی از سیستم کنفرانس Revoluto

سیستم کنفرانس حرفه ای MCS

شرکت Beyerdynamic بعنوان پیشتاز در فناوری میکروفن و سیستم های کنفرانس، با تلاش پیگیر متخصصان و پژوهشگران خود دست بکار شد تا بتواند با ساخت سیستمی نوین؛علاوه بر رفع مشکلات؛ سهولت های دیگری را نیز به کاربران سیستم های کنفرانس ارائه دهد.سرانجام این تلاش ها…..

رونمایی از سیستم کنفرانس Orbis

سیستم کنفرانس Orbis

محصول جدید شرکت Beyerdynamic ( بیردینامیک ) مدل Orbis فناوری کنفرانس Orbis بخاطر استفاده از طراحی متناسب و بکارگیری مواد مرغوب ؛ توانمندی هایی فراتر از حد انتظار دارد.Beyerdynamic در این سیستم جدید گذشته از کیفیت برگزاری کنفرانس ها و مجالس…..