رونمایی از سیستم کنفرانس Revoluto

سیستم کنفرانس حرفه ای MCS

شرکت Beyerdynamic بعنوان پیشتاز در فناوری میکروفن و سیستم های کنفرانس، با تلاش پیگیر متخصصان و پژوهشگران خود دست بکار شد تا بتواند با ساخت سیستمی نوین؛علاوه بر رفع مشکلات؛ سهولت های دیگری را نیز به کاربران سیستم های کنفرانس ارائه دهد.سرانجام این تلاش ها…..