رونمایی از سیستم کنفرانس Orbis

سیستم کنفرانس Orbis

محصول جدید شرکت Beyerdynamic ( بیردینامیک ) مدل Orbis فناوری کنفرانس Orbis بخاطر استفاده از طراحی متناسب و بکارگیری مواد مرغوب ؛ توانمندی هایی فراتر از حد انتظار دارد.Beyerdynamic در این سیستم جدید گذشته از کیفیت برگزاری کنفرانس ها و مجالس…..